image

Що чекає на бізнес у 2017 році: огляд законодавчих нововведень

Уже традиційно перед новим роком Верховна Рада змінила податкові правила. Попри критику окремих нововведень з боку експертного середовища та самих бізнесменів, Президент уже підписав всі закони і з початку нового року більшість їхніх положень набувають чинності. Що ж передбачає чергова податкова реформа та що чекає на бізнес у 2017 році, читайте у матеріалі ProZak.

1. Податок на прибуток підприємств

Ставки цього податку не змінюються. Базова ставка – 18%. Спеціальні ставки податку передбачені для юридичних осіб, що займаються страховою діяльністю, букмекерською діяльністю, діяльністю з випуску та проведення лотерей, азартних ігор, та для нерезидентів і прирівняних до них осіб.

Водночас запроваджено на період до 31 грудня 2021 року податкові канікули  (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень  та  розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної  плати (доходу)  працівників є  не меншим, ніж дві мінімальні заробітні  плати, за умови відповідності критеріям:

1) утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

2) діючих,  у  яких  протягом  трьох  послідовних  попередніх  років,  щорічний  обсяг  доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;

3) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від  реалізації  продукції  (товарів  робіт,  послуг)  становив  до  3-х  мільйонів  гривень  та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.

Водночас змінено критерії належності платника податків до категорії великих платників податків: зокрема з 12 до 20 млн. грн збільшено показник сплати платежів до державного  бюджету за платежами, які контролюються ДФС; та критерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 500 млн. грн. до 1 млрд. грн.  

2. Нові податкові правила для ФОПів

Вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку. При цьому ФОПи-спрощенці першої групи оподаткування матимуть можливість платити половину мінімального внеску в розмірі 352 грн на місяць.

Раніше ФОП, який у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності. Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки. Відтак зазначені зміни до ПКУ призвели до численних черг у ЦНАПах, адже «ФОПи-невидимки» почали масово закриватися, щоб не сплачувати податки, не маючи при цьому прибутку.

3. ПДФО: важливі новели для бізнесу

Встановлено оподаткування у половинному розмірі загальної ставки (18%),  тобто за ставкою 9%, пасивних доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах та корпоративних правах, що виплачуються нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток підприємств. Така ж ставка податку встановлена і для пасивних доходів у вигляді дивідендів з іноземних джерел.

Розмір  добових,  які  не  потребують  документального підтвердження та не оподатковуються ПДФО, у 2017 році буде становити: для відряджень в межах України – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня (320 грн), для відряджень за кордон - 0,375 розміру МЗП (1200 грн або близько 40 євро).

Розширено  перелік  витрат  фізичної  особи-підприємця  від  провадження господарської діяльності на: суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої  фізичної особи-підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської  діяльності, податку на майно); суми  єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне  страхування  у розмірах і порядку встановлених законом; платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних  видів  господарської  діяльності  ФОП; одержання  дозволу, іншого  документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю ФОП.

Крім того фізичній особі-підприємцю надано право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів).

4. У аграріїв заберуть пільги, але до 2020 року проведуть земельну реформу

З 1 січня 2017 року всі аграрії переходять на загальну систему оподаткування. Отже, для аграріїв буде скасовано спеціальний режим оподаткування галузі. Зокрема у 2016 році сільськогосподарські товаровиробники мали можливість обрати 4 групу спрощеної системи оподаткування.

Водночас держбюджетом на 2017 рік передбачено, що дотації на сільське господарство збільшаться удвічі і становитимуть 5,5 млрд грн. Також у 5 разів зросте бюджет Міністерства аграрної політики і становитиме 7,4 млрд грн.

При цьому прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна повинна до 2020 року провести земельну реформу. «В бюджеті на 2017 рік ми дуже чітко передбачили наші пріоритети, в тому числі і агропромисловий комплекс. І ми вважаємо, що до 2020 року ми маємо зробити якісну земельну реформу в інтересах українських громадян і нашої держави. Ми маємо з вами стимулювати розвиток агропромислового комплексу через різноманітні програми підтримки і в цьому році ми вже будемо мати підтримку тваринництва, підтримку садівництва і підтримку сільськогосподарського машинобудування», - зазначив глава уряду.

5. Адміністрування податків та зборів

Передбачається запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків, який дозволить листування з контролюючим органом в електронному вигляді: подавати та отримувати документи (податкову звітність, скарги, акти перевірок, заперечення на акт, довідки та інші документи); переглядати в режимі реального часу інформацію по платнику податків, а також одержувати таку інформацію у вигляді документа, який формується автоматизовано тощо.

Функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за обласним рівнем.

За районними податковими інспекціями закріплено виключно сервісні функції: сервісне обслуговування  платників  податків,  реєстрація  та  ведення  обліку  платників  податків  та платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, формування  та  ведення  Державного  реєстру  фізичних  осіб  -  платників  податків,  Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та ін.

6. Податкові перевірки.

План-графік документальних планових перевірок повинен завчасно оприлюднюватися  на  сайті  Державної фіскальної служби  до 25  грудня  року,  що  передує  проведенню  таких  перевірок.  Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються Міністерством фінансів, за яким крім того також закріплені такі повноваження: координація діяльності контролюючих органів, затвердження нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів, прогнозування, аналіз надходження податків, зборів, платежів, видача узагальнюючих податкових консультацій та ін.

Крім того Президент Петро Порошенко підписав закон про мораторій на проведення державних планових перевірок малого і середнього бізнесу до 31 грудня 2017 року. Документ дає право бізнесменам не допускати посадових осіб органу державного контролю для проведення перевірки, якщо ними не пред'явлено відповідне погодження Державної регуляторної служби. При цьому до 31 грудня 2017 року позапланові перевірки можуть здійснюватися держорганами: 1) за письмовою заявою суб'єкта господарювання; 2) за рішенням суду; 3) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

Під дію мораторію не підпадають держоргани, робота яких не впливає на малий і середній бізнес (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Національна комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Антимонопольний комітет), а також Державна фіскальна служба та Державна фінансова інспекція, обмеження на перевірки яких регламентуються змінами в Податковий кодекс від 28 грудня 2014 року (обмеження на перевірки підприємств, дохід яких за попередній рік склав менше 20 млн грн).

7. Замість податкової міліції фінансова поліція

Податковою реформою передбачено  ліквідацію  податкової  міліції  та  створення  нового  органу  –  центрального органу виконавчої  влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування. Діяльність такого органу (планується, що ним буде фінансова поліція) регламентуватиметься окремим Законом. Відтак норми щодо ліквідації податкової міліції наберуть чинності з дня набрання чинності таким законом.

8. Штраф у розмірі 320 тис. грн за зарплату в конверті

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав бізнес забезпечити виплату своїм працівникам заробітної плати на рівні не менше ніж мінімальна у 3,2 тисяч гривень і застеріг роботодавців від зловживань, наприклад щодо оформлення працівника на півставки, неповний робочий день.

При цьому відповідно до положень ще одного підписаного главою держави закону, підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів Державної служби з питань праці до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат «в конверті».

Крім того підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року ця 320 тисяч гривень) у випадку недопущення держінспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати «в конверті»). Крім того було розширено повноваження органів влади, у тому числі органів місцевого самоврядування, щодо перевірок на підприємствах.

9. Укладення договорів у електронній формі

3 січня 2017 року вводиться в дію закон, який стосується усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг і передбачає наступне: 1) зовнішньоекономічні договори про експорт послуг (крім транспортних) можна буде укладати не лише в письмовій, але і в електронній формі; 2) банкам заборонено вимагати переклад рахунків (інвойсів) українською мовою, у разі якщо вони оформлені англійською; 3) рахунок (інвойс) визнаватиметься первинним документом і може бути підписаний за допомогою особистого підпису, аналога власноручного підпису, електронного підпису або електронного цифрового підпису, електронного підпису одноразовим ідентифікатором.  

Більш детально про ці нововведення читайте у спеціальному матеріалі ProZak.

Віталій Дацюк, кандидат юридичних наук для ProZak. info

18 коментарів


 1. Гру 31, 2016 | 15:42

  Все,абсолютно все не годиться!

 2. Чер 22, 2017 | 07:43

  Привіт абітурієнт

  В підтвердження Вашого електронного листа в проханні про позику я радий
  До
  Повідомте, що Кенту Лайнфірма має намір інвестувати Кредит
  Сума грошей, яку потрібно запозичити з цієї компанії
  Без
  Будь-яка кредитна перевірка зі ставкою 2% ... Все, що вам потрібно, це зробити
  Завершити
  Нижче заявку на отримання кредиту та надішліть нам назад, щоб ми
  Може надіслати Вам Позики та умови / Погашення
  Розклад його
  Займає максимум 1 годину для отримання кредитних коштів для затвердження та
  Передано нашим клієнтам залежно від вашого співробітництва та способів
  Швидко
  Ви відповідаєте. Ви повинні заповнити форму заявки на отримання кредиту, щоб ми могли це зробити
  Продовжувати кредит
  ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВІДОМОСТІ:
  Повне ім'я:......................... ......
  Країна: ...................... ...................
  Sate / Province: ................ ..................
  Подружжя
  Статус: ....................... .............
  Секс ...........................................
  Вік: .......................... ..............
  Номери телефонів: ...................... .............
  Необхідна сума: .......................
  Професія: ...................
  Тривалість кредитування: .....................
  Місячний дохід:.......................
  Мета позики: .........................
  Ви подали заявку на позику раніше: .......................
  Коли потрібно:.......................
  Як ви чули про нас ............
  Ваша електронна адреса:.......................
  Ти розумієш англійську.....................
  Сподіваюся почути від вас скоро
  Дякую
  З повагою
  Kentloanfirm2463@gmail.com

 3. Чер 26, 2017 | 13:36

  Хороший день,
  Вам потрібна термінова позика для вирішення ваших фінансових потреб, надання кредиту
  Починаючи від $ 3,000.00 до $ 1000,000.00 Max, ми є надійними, ефективними,
  Швидкий і динамічний, з 100% гарантованою позикою також дає (євро, фунти
  І долари.), Процентна ставка, яка застосовується до всіх кредитів, становить (3%), якщо ви
  Зацікавлені поверніться до нас.
  Throug (Raymondloancompany01@gmail.com: надані послуги включають:
  * Домогосподарство
  * Кредити винахідника
  * Кредит на консолідацію заборгованості
  * Бізнес-позики
  * Персональні позики.
  Зв'яжіться з нами сьогодні, і ми раді вести справи з нами
  Email: Raymondloancompany01@gmail.com

 4. Сер 07, 2017 | 06:46

  Для всех, я уже много лет занимаюсь бизнесом с RTC Finance. Я мать-одиночка, который усердно работает и редко получает поддержку ребенка. Поэтому, когда наступили тяжелые времена, они попали в HARD. Я не могу сосчитать количество раз, которое мне приходилось брать в долг, не говоря уже о том, что я отставал от своих платежей и нуждался в помощи / времени, чтобы догнать их и в мои годы ведения бизнеса с вашим филиалом в Дакоте я ВСЕГДА получил абсолютное ЛУЧШЕЕ лечение от всех. Я ежедневно работаю в сфере обслуживания клиентов, и я не могу сказать достаточно об этой отрасли. Весь экипаж дружелюбный, полезный, добрый, понимающий и профессиональный ». И я хочу сказать спасибо. Миссис, Жасмин за то, что заставляю меня снова встать на ноги. Теперь я горжусь владельцем своего бизнеса благодаря кредиту, который вы и ваш Компания Предоставьте мне только подходящее время, всем, кто нуждается в поддержке здесь, является электронная почта и whatsApp: +234 9 06 4423 081 jasminnoorloancompany@gmail.com
  Спасибо. Благослави тебя господь

 5. Сер 08, 2017 | 03:26

  Вранці, уряд США Міс вітає Роуз Вільямс, я відрізав Алабами, і по електронній пошті, щоб мені позичити економіка побігли цю компанію, і тепер це швидкий і надійний апарат, кредит, щоб зберегти свою роботу в будь-якій формі кредитної захисту і компанія $ 800.0000 підібрати, і набагато більше інформації в Інтернеті завжди зробила вибір, так що я швидко і все контакт без напруги все для мене і грошей повідомлення Ума на мій рахунок після 24 годин, вони підтверджують, я був здивований, і тепер я щасливий. lawsonsmithloanGmail.com, Адам і я тепер допомогти: в даний час термінові повідомлення електронної пошти, пов'язані з науково-дослідницької кредит, ті, хто допомагає мені, це міра середнього. Нижче кредит підбадьорливі слова. Відповідальна кредитування і матеріал розбилися Потрібен кредит? Вам потрібен кредит, щоб погасити кредит і борг? Чи потрібно фінансування для створення вашого бізнесу? Чи є кредит для великих проектів? Вам потрібен кредит коледжу? Вам потрібно фінансувати інші заходи? Електронна пошта: Ми lawsonsmithloan@gmail.com
  Як показано на фіг.

  ФОРМА ЗАЯВКИ нижче:

  Ім'я заявника:
  Назва компанії:
  Мета кредиту:
  Місто:
  Штат / провінція:
  Професія:
  Стать:
  Країна:
  Телефон:
  Вік:
  Сума, необхідна для позики:
  Тривалість:
  При необхідності:

  Ми сертифіковані, надійні, надійні, ефективні, швидкі та динамічні. Зверніться до нас ... .Тяне:
  Lawsonsmithloan@gmail.com
  Спасибі, і Бог благословить вас.

  Менеджер з реклами

 6. Вер 07, 2017 | 22:28

  Ми пропонуємо приватні, комерційні та особисті кредити з дуже низькими річними процентними ставками від 2% у період від одного року до 50 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 5000 до 100 мільйонів доларів США. Наші позики добре застраховані для максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Ви втрачаєте сон вночі, турбуючись, як отримати законного кредитора позики? Ти кусаєш нігті швидко? Замість того, щоб побити вас, зверніться до Mark Home Loan (кредитні послуги) зараз, фахівці, які допомагають зупинити погану кредитну історію кредитів, щоб знайти рішення, що перемога є нашою місією. Електронна пошта: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Заявники повинні заповнити анкету після отримання кредиту:
  ФОРМА ЗАЯВКИ ЗА ВИГОДАМИ
  Ваше ім'я та прізвище *
  Ваша електронна адреса *
  Ваш номер телефону *
  Вашу адресу *
  Твоє місто *
  Штат / провінція *
  країна *
  Секс *
  Дата народження *
  Мати рахунок? *
  Ви застосували раніше? *
  Потрібна сума кредиту *
  Довжина позики *
  Призначення позики *
  Надішліть мені відскановану копію вашого ідентифікатора: *
  Клієнт E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  привіт
  Пан Марк Моель.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

 7. Вер 07, 2017 | 22:28

  Ми пропонуємо приватні, комерційні та особисті кредити з дуже низькими річними процентними ставками від 2% у період від одного року до 50 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 5000 до 100 мільйонів доларів США. Наші позики добре застраховані для максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Ви втрачаєте сон вночі, турбуючись, як отримати законного кредитора позики? Ти кусаєш нігті швидко? Замість того, щоб побити вас, зверніться до Mark Home Loan (кредитні послуги) зараз, фахівці, які допомагають зупинити погану кредитну історію кредитів, щоб знайти рішення, що перемога є нашою місією. Електронна пошта: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Заявники повинні заповнити анкету після отримання кредиту:
  ФОРМА ЗАЯВКИ ЗА ВИГОДАМИ
  Ваше ім'я та прізвище *
  Ваша електронна адреса *
  Ваш номер телефону *
  Вашу адресу *
  Твоє місто *
  Штат / провінція *
  країна *
  Секс *
  Дата народження *
  Мати рахунок? *
  Ви застосували раніше? *
  Потрібна сума кредиту *
  Довжина позики *
  Призначення позики *
  Надішліть мені відскановану копію вашого ідентифікатора: *
  Клієнт E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  привіт
  Пан Марк Моель.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

 8. Вер 07, 2017 | 22:28

  Ми пропонуємо приватні, комерційні та особисті кредити з дуже низькими річними процентними ставками від 2% у період від одного року до 50 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 5000 до 100 мільйонів доларів США. Наші позики добре застраховані для максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Ви втрачаєте сон вночі, турбуючись, як отримати законного кредитора позики? Ти кусаєш нігті швидко? Замість того, щоб побити вас, зверніться до Mark Home Loan (кредитні послуги) зараз, фахівці, які допомагають зупинити погану кредитну історію кредитів, щоб знайти рішення, що перемога є нашою місією. Електронна пошта: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Заявники повинні заповнити анкету після отримання кредиту:
  ФОРМА ЗАЯВКИ ЗА ВИГОДАМИ
  Ваше ім'я та прізвище *
  Ваша електронна адреса *
  Ваш номер телефону *
  Вашу адресу *
  Твоє місто *
  Штат / провінція *
  країна *
  Секс *
  Дата народження *
  Мати рахунок? *
  Ви застосували раніше? *
  Потрібна сума кредиту *
  Довжина позики *
  Призначення позики *
  Надішліть мені відскановану копію вашого ідентифікатора: *
  Клієнт E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  привіт
  Пан Марк Моель.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

 9. Вер 07, 2017 | 22:28

  Ми пропонуємо приватні, комерційні та особисті кредити з дуже низькими річними процентними ставками від 2% у період від одного року до 50 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 5000 до 100 мільйонів доларів США. Наші позики добре застраховані для максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Ви втрачаєте сон вночі, турбуючись, як отримати законного кредитора позики? Ти кусаєш нігті швидко? Замість того, щоб побити вас, зверніться до Mark Home Loan (кредитні послуги) зараз, фахівці, які допомагають зупинити погану кредитну історію кредитів, щоб знайти рішення, що перемога є нашою місією. Електронна пошта: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Заявники повинні заповнити анкету після отримання кредиту:
  ФОРМА ЗАЯВКИ ЗА ВИГОДАМИ
  Ваше ім'я та прізвище *
  Ваша електронна адреса *
  Ваш номер телефону *
  Вашу адресу *
  Твоє місто *
  Штат / провінція *
  країна *
  Секс *
  Дата народження *
  Мати рахунок? *
  Ви застосували раніше? *
  Потрібна сума кредиту *
  Довжина позики *
  Призначення позики *
  Надішліть мені відскановану копію вашого ідентифікатора: *
  Клієнт E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  привіт
  Пан Марк Моель.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

 10. Вер 07, 2017 | 22:28

  Ми пропонуємо приватні, комерційні та особисті кредити з дуже низькими річними процентними ставками від 2% у період від одного року до 50 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 5000 до 100 мільйонів доларів США. Наші позики добре застраховані для максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Ви втрачаєте сон вночі, турбуючись, як отримати законного кредитора позики? Ти кусаєш нігті швидко? Замість того, щоб побити вас, зверніться до Mark Home Loan (кредитні послуги) зараз, фахівці, які допомагають зупинити погану кредитну історію кредитів, щоб знайти рішення, що перемога є нашою місією. Електронна пошта: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Заявники повинні заповнити анкету після отримання кредиту:
  ФОРМА ЗАЯВКИ ЗА ВИГОДАМИ
  Ваше ім'я та прізвище *
  Ваша електронна адреса *
  Ваш номер телефону *
  Вашу адресу *
  Твоє місто *
  Штат / провінція *
  країна *
  Секс *
  Дата народження *
  Мати рахунок? *
  Ви застосували раніше? *
  Потрібна сума кредиту *
  Довжина позики *
  Призначення позики *
  Надішліть мені відскановану копію вашого ідентифікатора: *
  Клієнт E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  привіт
  Пан Марк Моель.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

 11. Вер 07, 2017 | 22:28

  Ми пропонуємо приватні, комерційні та особисті кредити з дуже низькими річними процентними ставками від 2% у період від одного року до 50 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 5000 до 100 мільйонів доларів США. Наші позики добре застраховані для максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Ви втрачаєте сон вночі, турбуючись, як отримати законного кредитора позики? Ти кусаєш нігті швидко? Замість того, щоб побити вас, зверніться до Mark Home Loan (кредитні послуги) зараз, фахівці, які допомагають зупинити погану кредитну історію кредитів, щоб знайти рішення, що перемога є нашою місією. Електронна пошта: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Заявники повинні заповнити анкету після отримання кредиту:
  ФОРМА ЗАЯВКИ ЗА ВИГОДАМИ
  Ваше ім'я та прізвище *
  Ваша електронна адреса *
  Ваш номер телефону *
  Вашу адресу *
  Твоє місто *
  Штат / провінція *
  країна *
  Секс *
  Дата народження *
  Мати рахунок? *
  Ви застосували раніше? *
  Потрібна сума кредиту *
  Довжина позики *
  Призначення позики *
  Надішліть мені відскановану копію вашого ідентифікатора: *
  Клієнт E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  привіт
  Пан Марк Моель.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

 12. Вер 07, 2017 | 22:28

  Ми пропонуємо приватні, комерційні та особисті кредити з дуже низькими річними процентними ставками від 2% у період від одного року до 50 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 5000 до 100 мільйонів доларів США. Наші позики добре застраховані для максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Ви втрачаєте сон вночі, турбуючись, як отримати законного кредитора позики? Ти кусаєш нігті швидко? Замість того, щоб побити вас, зверніться до Mark Home Loan (кредитні послуги) зараз, фахівці, які допомагають зупинити погану кредитну історію кредитів, щоб знайти рішення, що перемога є нашою місією. Електронна пошта: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Заявники повинні заповнити анкету після отримання кредиту:
  ФОРМА ЗАЯВКИ ЗА ВИГОДАМИ
  Ваше ім'я та прізвище *
  Ваша електронна адреса *
  Ваш номер телефону *
  Вашу адресу *
  Твоє місто *
  Штат / провінція *
  країна *
  Секс *
  Дата народження *
  Мати рахунок? *
  Ви застосували раніше? *
  Потрібна сума кредиту *
  Довжина позики *
  Призначення позики *
  Надішліть мені відскановану копію вашого ідентифікатора: *
  Клієнт E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  привіт
  Пан Марк Моель.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

 13. Жов 02, 2017 | 00:53

  Вам потрібен кредит? Вам потрібна термінова позика, щоб погасити свої борги, або вам потрібна сума капіталу, щоб поліпшити свій бізнес? Чи вас відмовили банки та інші фінансові агенції? Подивіться не далі, ми тут, щоб допомогти вам у фінансовому плані, все, що вам потрібно зробити зараз, - надіслати нам електронною поштою (ivanaleksandraloanfirm@gmail.com), щоб отримати кредит у чітких та зрозумілих умовах. Ваше щастя гарантується на 100%.
  Надішліть нам електронного листа на адресу: (ivanaleksandraloanfirm@gmail.com)

 14. Жов 05, 2017 | 01:48

  Я містер Дієго, кредитор приватної позики, який дає можливість життя на всі типи позик. Вам потрібна термінова позика, щоб погасити ваші борги, або вам потрібна капітальна позика для покращення вашого бізнесу? Чи було відхилено банками та іншими фінансовими агенціями? Вам потрібна консолідація чи іпотечний кредит? Ми позичаємо гроші від людей, які потребують фінансової допомоги, які мають поганий кредит або які потребують грошей для оплати рахунків та інвестування в бізнес за низькою процентною ставкою 2% на чітких та зрозумілих умовах. 100% гарантовано.

  Надішліть нам електронного листа на адресу: (santiagoloanfirm@gmail.com), щоб подати заявку

 15. Жов 21, 2017 | 00:33

  Привіт, я д-р Гаррі Карлос, кредитор приватного кредиту, я виділяю позику тим, хто потребує позики, і тим, хто хоче почати новий бізнес. Я виділяю особисті кредити, комерційні кредити, студентські позики, кредити компанії та всі види кредитів, в зацікавлених ставках 2% контактів сьогодні на: harryloanfirm56@gmail.com або через whatsapp +1 (909) 375-5749

  ПРАВОВИЙ КЛІЄНТ

 16. Жов 26, 2017 | 20:37

  Вам потрібна позика для великих інвестицій? Кредити для розширення бізнесу? Кредити на нові інвестиції? Кредити для погашення векселів та довгострокових боргів. Знайшовши фінансовий капітал корпоративних позик, він більше, разом із кредитами на фінансовий капітал компанії, не пропонує низьку процентну ставку за кредитом без забезпечення. Ми тут, щоб покласти край бідності та безробіттям, оскільки у кожного є свій потенціал. Зверніться до нас сьогодні, і ви станете одним із наших шановних клієнтів. Електронна пошта: PATRICIJABODNAROVALOANFIRM@GMAIL.COM

  Спасибі вам за вашу підтримку.

  PATRICIJA BODNAROVA КРЕДИТНА КОШТИ
  Електронна пошта: patricijabodnarovaloanfirm@gmail.com
  Пан Патріція

 17. Лис 04, 2017 | 09:16

  (VICK MARA LOAN COMPANY)

         (vickmara3@gmail.com)

  Привіт, пані Вік Мара, кредитор, який надає позику, законний і надійний кредит на позики
  в умовах чіткої та зрозумілої ставки на рівні 2%. від
  USD 12 000 до 8 000 000, євро і фунти тільки. Я даю бізнес-позики
  Особисті позики, студентські кредити, автокредити та кредити для оплати рахунків. якщо ви
  потрібна Loana2
     вам потрібно зробити, щоб ви зв'язалися з мене безпосередньо
  В: (vickmara3@gmail.com)
  Бог благословляє тебе.
  З повагою,
  Місіс Вік Мара
  Електронна пошта: (vickmara3@gmail.com)

  Примітка. Усі відповіді повинні надсилатися на адресу: (vickmara3@gmail.com).

 18. Лис 24, 2017 | 03:28

  Я пані Маргі Бен, приватна компанія, яка надає кредити середнім особам, які потребують фінансової допомоги. Вам терміново потрібен кредит, щоб погасити ваш борг або збільшити свій бізнес? Якщо ви були відхилені банками та іншими фінансовими установами? Якщо вам потрібна консолідаційна позика або іпотека, тут є можливість припинити свої фінансові проблеми. Ви маєте поганий кредит або вам потрібні гроші для інвестування на бізнес, щоб виплачувати 2% ставку, фінансова вимога для фізичних осіб платити рахунки, кредитувати кошти. Я повинен інформувати вас про те, що ми дуже надійні і готові надати кредит бенефіціарам. Тому зв'яжіться з нами сьогодні за електронною поштою на (mrsmargibenloancompany@gmail.com)

Написати коментар

Loading...
 • Про нас

  Prozak - Інформаційний антидепресант

  Тел.: +38 095 308 8778

  mail.prozak@gmail.com
 • Останні Tweets

 • Фото з Галереї

  • 8
  • 5
  • 20160730_140414
  • 3
  • 7
  • IMAG5687
  • IMAG5464
  • IMAG5498
  • IMG_2095
  • 3
  • IMAG5366
  • IMG_1763
  • 13052532_758525780950616_1153731660_o
  • IMAG5232
  • 19
  • DSC_4952