image

Як закарпатцям отримати паспорт у формі ID-картки

З 1 листопада паспорти громадянина України будуть виготовлятися виключно у формі ID-картки (з безконтактним електронним носієм). При цьому припиняється прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України старого зразка. 

Нововведення, про які йтиметься у цьому матеріалі, пов’язані із набуттям чинності постановою КМУ від 26 жовтня 2016 року №745, якою затверджено новий порядок оформлення, видачі, обміну паспортів громадянина України.

Як будуть виглядати паспорти нового зразка та яку інформацію міститимуть?

Паспорти нового зразка будуть виготовлятися у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій, та міститимуть таку інформацію: назва держави; назва документа; ім’я особи; стать; громадянство; дата народження; унікальний номер запису в Реєстрі; номер документа; дата закінчення строку дії документа; дата видачі документа; найменування територіального органу або територіального підрозділу ДМС, що здійснив оформлення паспорта (код); реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття; місце народження; відцифрований образ обличчя особи; відцифрований підпис особи.

При цьому інформація буде дублюватися не російською (як це було у паспортах старого зразка), а англійською мовою.

Крім вказаної інформації до безконтактного електронного носія буде вноситися додаткова змінна інформація (про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені), біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (за згодою особи), а у разі оформлення паспорта особі, яка досягла 18-річного віку - засоби електронного цифрового підпису та засоби шифрування в порядку, встановленому законодавством.

unnamed (1) unnamed

Хто може отримати новий паспорт та який строк його дії?

Оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обмін та видача паспорта нового зразка здійснюються особі, яка досягла 14-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто.  

Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку, - на кожні 10 років.

За оформлення паспорта вперше адміністративний збір не справляється.

Що буде з паспортами старого зразка?

З 1 листопада припиняється прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія. Однак оформлені та видані до 1 листопада паспорти громадянина України старого зразка зберігають свою чинність протягом строку, на який їх було видано. Тому обмінювати такі паспорти не обов'язково.

При цьому паспорт зразка 1994 року може бути замінений на новий у зв’язку з досягненням його власником 25- чи 45-річного віку (виключно за бажанням).

Де можна оформити паспорти нового зразка?

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта здійснюється територіальними органами/територіальними підрозділами Державної міграційної служби (ДМС) через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру.

При цьому документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта можна подавати до:

1) центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП),

2) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів,

3) територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

Адреси підрозділів Головного управління ДМС України у Закарпатській області, в яких є технічна можливість для оформлення біометричних паспортів, можна знайти на сайті ДМС за посиланням http://uz.dmsu.gov.ua/uz/2015-02-24-14-33-32 .

Які документи подаються для оформлення паспорта?

Заявник для оформлення паспорта подає такі документи:

1) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

2) оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України).

У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном);

4) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

5) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

6) рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

7) документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження такої особи;

8) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки "Згідно з оригіналом" та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

9) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):

- про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;

- про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;

- про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

- про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

10) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, - для осіб, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого документа особа подає письмове звернення в довільній формі, в якому зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи;

11) одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру — для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

Віталій Дацюк, кандидат юридичних наук для ProZak.info

  • Про нас

    Prozak - Інформаційний антидепресант

    Тел.: +38 095 308 8778

    mail.prozak@gmail.com