image

Що змінилося для абітурієнтів у вступі-2015

Цьогорічна вступна кампанія має ряд суттєвих відмінностей порівняно з попередніми роками. Основними є три – новий підхід до обчислення конкурсного балу, до кожної зі складових якого будуть застосовані вагові коефіцієнти; запровадження пріоритетності (рейтингування) поданих заяв; автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап.

 

Обчислення конкурсного балу

На відміну від попередніх років, коли загальний конкурсний бал вступника дорівнював сумі результатів ЗНО, творчих конкурсів та фізичних здібностей (у разі проведення), середнього балу атестата, а також балів за перемогу у МАН, олімпіаді, закінчення курсів довузівської підготовки – цього року до кожної із цих складових застосовується ваговий коефіцієнт. Максимально можливий конкурсний бал становить 210.

Умовами прийому встановлено, що вага:

кожного результату ЗНО має становити не менше 20 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт не менше 0,2;

середнього бала атестату, має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт від 0 до 0,1;

бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) має становити не більш як 25 відсотків конкурсного бала, крім творчого конкурсу при вступі на підготовку - галузь знань 0202 "Мистецтво" та напрям 6.060102 "Архітектура", вага бала якого може становити не більше 50 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт не більше 0,25 та не більше 0,5 відповідно.

Звертаємо увагу на ще одну відмінність. Як і в минулі роки, результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Однак, оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Тобто за творчий конкурс абітурієнт може отримати максимум 200 балів, до яких буде застосований відповідний коефіцієнт. 

Вагу кожної складової конкурсного балу визначає вищий навчальний заклад індивідуально, проте сума коефіцієнтів має дорівнювати одиниці. Як це працює?

Наприклад, відповідно до Правил прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, вступ на спеціальність «педіатрія» вимагає результатів ЗНО з української мови та літератури, біології та хімії. Для обчислення конкурсного балу вступника застосовуються такі коефіцієнти:

для хімії – 0,5;

для біології – 0,3;

для української мови та літератури (базовий рівень) – 0,2;

для атестату – 0,0.

Тобто, найвищий коефіцієнт має предмет «хімія», найнижчий – «українська мова та література». Середній бал атестату взагалі не відіграє значення, адже його коефіцієнт – 0. Що це означає для двох різних абітурієнтів? Більші шанси на вступ має той з них, хто отримав вищі результати ЗНО з хімії.

 

ЗНО з хімії

ЗНО з біології

ЗНО з української мови та літератури

Конкурсний бал без вагових коефіцієнтів

Конкурсний бал із ваговими коефіцієнтами

Абітурієнт 1

180*0,5

195*0,3

180*0,2

555

90+58,5+36=184,5

Абітурієнт 2

185*0,5

190*0,3

180*0,2

555

92,5+57+36=185,5

Крім того, до конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Розмір додаткового балу може становити від 0% до 5% конкурсного бала, тобто не більше 10.

Наприклад, правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького визначено, що:

 • особам, які нагороджені дипломами І ступеня нараховується 6 балів
 • особам, які нагороджені дипломами ІІ ступеня нараховується 4 бали
 • особам, які нагороджені дипломами ІІІ ступеня нараховується 2 бали

Детальніше про різні варіації із застосуванням вагових коефіцієнтів можна дізнатися з інфографіки.

Пріоритетність, рейтингування поданих заяв абітурієнтом

Як і в попередні роки, вступники можуть подати для участі у конкурсному відборі заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них. Важливою є конкретизація – йдеться саме про три заяви в одному ВНЗ, адже в минулі роки в Умовах прийому була норма про заяви на три напрями підготовки (на три спеціальності). У великих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за одним напрямом на різних факультетах (наприклад, у НТУ «Київський політехнічний інститут» вступ на напрям «комп’ютерні науки» відбувався одночасно на чотирьох факультетах) реально давало можливість подання абітурієнтом більше, ніж три заяви. У 2015 р. вступник може подати максимум 15 заяв: по три у п’ять вищих навчальних закладів.

Однак, основною цьогорічною новацією є те, що кожній із поданих заяв – як особисто, так і дистанційно – вступник має присвоїти пріоритет, тобто показник, виражений числами від 1 до 15, де 1 – це показник найбільшої пріоритетності заяви, 15 – найнижчої. Рейтингуючи в такий спосіб свої заяви, вступник визначається особисто, а також демонструє свій намір приймальній комісії, щодо того, де саме він хоче навчатися та за якою спеціальністю. Присвоюючи пріоритет кожній заяві, абітурієнт фактично обирає стратегію, яка дасть змогу стати студентом найбільш прийнятного для нього вищого навчального закладу, а також спеціальності. Що слід розуміти під поняттям прийнятності? Це не обов’язково найкращий вищий навчальних заклад країни, чи найбільш популярна спеціальність. Найбільш прийнятний результат вступної кампанії для окремого абітурієнта – це можливість стати студентом відповідно до ряду критеріїв, як тих, що виставляє ВНЗ перед абітурієнтом, так і навпаки. 

Для тих вступників, які визначилися із спеціальністю, прорейтингувати заяви буде легше, адже їм треба визначитися лише з ВНЗ. Наприклад, якщо абітурієнт хоче стати вчителем початкових класів, то може подавати заяву для участі у конкурсному відборі до 5 ВНЗ. Спочатку він має обрати саме п’ять навчальних закладів, куди подаватиме документи, а тоді присвоїти пріоритет кожній заяві.

Вищий навчальний заклад/Спеціальність

«Початкова освіта»

Критерії

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Пріоритет №

 • потужний викладацький склад
 • цікава та змістовна навчальна програма
 • місце у рейтингу кращих ВНЗ країни
 • наявність/відсутність гуртожитку
 • близькість до місця постійного проживання
 • фінансова спроможність батьків забезпечити проживання у іншому місті
 • відгуки роботодавців, знайомих, студентів, які там навчаються, про ВНЗ
 • низькі/високі результати ЗНО з конкурсних предметів
 • кількість місць державного замовлення

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

Пріоритет №

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Пріоритет №

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Пріоритет №

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Пріоритет №

Вочевидь, це не вичерпний перелік критеріїв та чинників, на підставі яких варто робити вибір місця навчання, однак ми намагалися закцентувати на тому, що рейтингування заяв має відбуватися усвідомлено та раціонально.

Що стосується рейтингування заяв, коли абітурієнт не визначився з однією спеціальністю та хоче приймати участь у конкурсному відборі за кількома, то вибір звичайно буде складніший, однак теж має залежати від конкретних критеріїв. 

Вищий навчальний заклад/Спеціальність

«Початкова освіта»

«Корекційна освіта»

«Дошкільна освіта»

Критерії

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Пріоритет №

Пріоритет №

Пріоритет №

 • потужний викладацький склад
 • цікава та змістовна навчальна програма
 • місце у рейтингу кращих ВНЗ країни
 • наявність/відсутність гуртожитку
 • близькість до місця постійного проживання
 • фінансова спроможність батьків забезпечити проживання у іншому місті
 • відгуки роботодавців, знайомих, студентів про ВНЗ, які там навчаються
 • низькі/високі результати ЗНО з конкурсних предметів
 • кількість місць державного замовлення

Київський університет імені Бориса Грінченка

Пріоритет №

Пріоритет №

Пріоритет №

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Пріоритет №

Пріоритет №

Пріоритет №

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Пріоритет №

Пріоритет №

Пріоритет №

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Пріоритет №

Пріоритет №

Пріоритет №

Очевидно, що для кожного вступника ці критерії можуть бути різними, однак те, що стосується величини конкурсного балу – спільне для всіх. Якщо абітурієнт претендує на місце державного замовлення і має невисокі результати ЗНО, то стратегічно правильно пріоритетом №1 обирати ВНЗ та спеціальність, де прохідний бал на бюджет минулого року приблизно співвідноситься з його теперішнім. Швидше за все, це не буде вищий навчальний заклад з першої десятки топ-рейтингу ВНЗ України, однак найбільш прийнятний за таких умов.

Умови прийому передбачають лише один випадок, коли найвищий пріоритет визначається апріорі. У випадку, якщо вступник бере участь у конкурсному відборі за цільовим направленням, цій заяві встановлюється найвищий пріоритет. Крім того визначено, що абітурієнт у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

Звертаємо увагу, що пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії. Тобто, йдучи в приймальну комісію здавати документи, вступник  вже має визначитися з усіма пріоритетами.

Автоматизована система надання рекомендацій до зарахування

У минулі роки величезною проблемою вступної кампанії було те, що один абітурієнт міг бути одночасно рекомендований до зарахування на місця державного замовлення у кількох навчальних закладах, на кількох напрямах. Оскільки абітурієнт міг обрати лише один виш для навчання, то решта місць, де він був рекомендований, залишалися вакантними. Наявність трьох етапів зарахування не вирішувала проблеми незаповнення квот державного замовлення за визначеною процедурою, а добір студентів відбувався за принципом «хто подав швидше оригінали документів, той і зарахований». З аналізом описаної ситуації та кількістю абітурієнтів, які зараховувалися на навчання за кошти державного бюджету поза визначеною процедурою, можна ознайомитися у дослідженні.

Цьогоріч рейтингові списки формуватимуться приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності. Як працюватиме система ЄДЕБПО, визначаючи найкращу пропозицію для навчання абітурієнта, враховуючи пріоритетність заяв, яку абітурієнт вказав під час подачі документів, спробуємо продемонструвати наочно.

Для прикладу, візьмемо довільні рейтингові списки вступників у трьох вищих навчальних закладах (обмежимося першими 25 абітурієнтами у рейтинговому списку, припустимо, що у кожному виші є по 9 місць державного замовлення).

У цих списках абітурієнти розміщені відповідно до величини конкурсного балу: від найбільшого до найменшого. Відповідно до минулорічних Умов прийому, до кожного списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, мали потрапити перші дев’ять вступників. Як видно з таблиці, рекомендацію до зарахування у трьох різних навчальних закладах одночасно міг отримати один і той абітурієнт. Так, вступник Сакун (прізвище виділене зеленим кольором) одночасно потрапив до списків трьох ВНЗ, абітурієнти Петренко, Іванов, Рябий, Лисенко, Єрема, Губенко, Скрипник, Маригіна – до двох. Зрозуміло, що вони не можуть одночасно навчатися на місцях державного замовлення у кількох закладах, тому оберуть лише один. Однак, зважаючи на те, що минулого року не існувало системи пріоритетності заяв, приймальні комісії, не знаючи, якій з них абітурієнт надає найбільшу вагу, рекомендували його одночасно за усім заявам. Саме так виглядав би список рекомендованих до зарахування у 2014 році.

Цього року кожен вступник рейтингуватиме усі свої заяви, тому у випадку, якщо його конкурсний бал дозволятиме зарахування на кілька спеціальностей чи у кілька ВНЗ, рекомендація надаватиметься тільки за найвищим пріоритетом. У випадку з нашим прикладом, вступник Сакун буде рекомендований лише до ВНЗ №1, оскільки саме тут знаходиться його заява з найвищим пріоритетом. Щодо вступника Петренка, то він буде рекомендований до зарахування у ВНЗ №2, адже в першому вузі знаходиться заява з меншим пріоритетом. За ідентичною процедурою Іванов буде рекомендований до зарахування у ВНЗ №3, абітурієнтка Маригіна – у ВНЗ №2.

Після кількох етапів обрахунків, список осіб рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення виглядатиме так:

Прізвища вступників виділені жовтим кольором – це ті, що раніше не були рекомендовані до зарахування, однак завдяки системі пріоритетності отримали таку можливість. Місце вступника, який буде рекомендований до зарахування в іншому виші чи на іншу спеціальність за вищим пріоритетом, займе абітурієнт, який досі знаходився «під рискою» державного замовлення. У випадку з ВНЗ №1 це мав бути вступник під 10 номером – Куліда. Однак, оскільки у цьому виші його заява має другий пріоритет, а у ВНЗ №3 – перший (найвищий) пріоритет, то в такому випадку Куліда вже не буде рекомендований до зарахування у ВНЗ №1, а його місце займе вступник Глуховський, що розташований наступний у списку.

Звертаємо увагу, що рекомендація відбувається за найвищим пріоритетом, однак за умови, що це дозволяє конкурсний бал. Наприклад, вступник Черків рекомендований до зарахування у ВНЗ №3 за третім пріоритетом, попри те, що його заяви з вищим пріоритетом є у ВНЗ №1 та №2. Зважаючи на те, що у перший двох ВНЗ його конкурсний бал нижчий, він не дозволяє бути зарахованим у ці навчальні заклади. У ВНЗ №3, вочевидь, через інший конкурсний предмет ЗНО, або більший ваговий коефіцієнт одного з складових конкурсного балу, абітурієнт був рекомендований до зарахування за третім пріоритетом.  

Застосування системи пріоритетності у всіх вищих навчальних закладах дозволить за конкурсним балом рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення набагато більше абітурієнтів, ніж у минулі роки. Відповідно до внесених змін до Умов прийому, зарахування вступників відбуватиметься в один етап, а не у три, як в попередні роки. Разом з тим, допускаємо, що частина абітурієнтів не виконає умови до зарахування, тобто не подасть оригінали документів у Приймальну комісію до 8 серпня. Умови прийому передбачають, що в такому випадку, рекомендацій до зарахування на вакантні місця державного замовлення надаватимуться вступникам із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування та мають найвищий конкурсний бал.

Оскільки Умови прийому передбачають різні підстави для участі у конкурсному відборі, окремо формуватимуться списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів, які вступають на загальних підставах, за цільовим направленням та мають право на поза конкурсний вступ.

Графік проведення вступної кампанії 2015 р.

 

 

10 липня

 

Старт прийому заяв та документів на денну форму навчання.

31 липня

Закінчення прийому заяв та документів.

 

04 серпня

(не пізніше 12:00)

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

 

4-8 серпня

 

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення.

 

10 серпня

(не пізніше 12:00)

 

Зарахування вступників за державним замовленням.

12 серпня

(не пізніше 18:00)

Надання рекомендацій до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування.

 

Не пізніше 15 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Не пізніше 17 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Матеріал підготували:

Ольга Стрелюк, Наталія Радиш, Громадянська мережа ОПОРА, детальніше – 0988442965. 

 • Про нас

  Prozak - Інформаційний антидепресант

  Редактор сайту - Костянтин Шевченко

  Тел.: +38 095 308 8778

  Ужгород, вул. Белінського, 24

  mail.prozak@gmail.com