Немеш і партнери
image

Як звільнитися з роботи і нічого не втратити - юрист із Закарпаття

На Закарпатті спостерігається активна трудова міграція і часто люди не знають, як правильно звільнитися з роботи і не втратити належні кошти

Багато закарпатців звільняються з роботи і йдуть на іншу роботу з вищою оплатою праці. Як в середині регіону чи країни, так і за кордоном. Часто роботодавці опираються таким звільненням і вдаються до певних незаконних обмежень у виплаті всіх належних трудових винагород.

То що потрібно знати людям, які вирішили звільнитися з роботи і при цьому забрати всі належні їм гроші.

По-перше, якщо ви добровільно звільняєтеся з роботи, то подбайте про те, щоб подати заяву на звільнення завчасно, так як цн зазначено у вашому трудовому договорі. Після того, як прийде день звільнення, то ваш роботодавець зобов'язаний того ж дня виплатити вам всю суму заборгованості. більше того, він повинен надати вам письмове повідомлення про належну вам суму виплат.

Якщо ви не згідні з якоюсь часткою суми, яка вам буде виплачена, то все одно роботодавець того ж дня повинен виплатити вам суму, яка вами не оспорюється, а суму, яку ви оспорюєте, вам виплатять після рішень судових інстанцій у випадку, якщо правда на вашому боці.

Якщо ви вважаєте, що маєте право на більшу суму, то цей спір можна вирішити, або позасудовим шляхом, або у суді. 

Як вирішити спір у позасудовому порядку?

Звернутися із заявою до комісії по трудових спорах (у разі її створення) без обмежень будь-яким строком.

Трудовий спір підлягає розгляду, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

Комісія зобов’язана розглянути спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

Звичайно, що і трудова комісія може бути не на вашому боці і якщо ви вважаєте, що комісія винесла несправедливе рішення, то можна оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. 

Потрібно знати, що рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню у триденний строк після закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження.

У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк  працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.

Якщо ж ви вирішили забрати належні вам гроші через суд, то для стягнення заборгованості працівник може звернутися до суду в порядку:

•           наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною);

•           позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Судовий наказ може бути видано у разі, якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику суми заробітної плати.

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем розташування підприємства або за місцем реєстрації позивача.

Працівник має право звернутися до суду без обмеження строку.

Які документи необхідно подати і скільки це коштує?

Заява подається у письмовій формі та має містити докази:

            перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо);

            підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).

При зверненні до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.

Судовий наказ набирає законної сили протягом 3 днів після закінчення десятиденного строку, які виділяються позивачу на подання заяви про відміну ухвали.

На підставі судового наказу стягувач повинен звернутися до державної виконавчої служби з метою його примусового виконання.

До речі, позивачі звільняються від сплати судового збору.

Інколи буває, що роботодавець не може виплатити всю суму відразу і просить відтермінувати виплату. У такому випадку суд стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку. Якщо розрахунок не проведений до розгляду справи – по день постановлення рішення. Потрібно знати, що відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

У разі спору про розмір виплат вимоги про відповідальність за затримку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача.

При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.

До речі, суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне виконання судового рішення в разі стягнення всієї суми заборгованості із заробітної плати.

Йосип Храмцов, юрист, Ужгород

  • Про нас

    Prozak - Інформаційний антидепресант

    Тел.: +38 095 308 8778

    mail.prozak@gmail.com