Новини партнерів

Патентування винаходів в Україні: основні аспекти

Новини партнерівтравень 30 2024, 10:05

Патентування винаходів в Україні: основні аспекти

<p>Патентування винаходів – це юридична процедура, що забезпечує захист інтелектуальної власності винахідника, надаючи йому ексклюзивні права на використання, продаж або ліцензування свого винаходу. В Україні процес&nbsp;<a href="https://wisegroup.com.ua/ua/reyestraciya-patentu-na-vinaxid/" target="_self">патентування винаходів</a>&nbsp;регулюється відповідним законодавством і здійснюється через Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент).</p>

Для чого потрібне патентування винаходів?

Патентування винаходів необхідне для:

 • Захисту інтелектуальної власності від незаконного використання чи копіювання.
 • Отримання монопольного права на використання винаходу протягом визначеного терміну.
 • Підвищення комерційної вартості винаходу, що сприяє залученню інвесторів.
 • Стимулювання розвитку інновацій та технологічного прогресу.
 • Забезпечення юридичної бази для вирішення спорів щодо прав на винахід.

Які винаходи патентуються в Україні?

В Україні патентуються винаходи, що відповідають наступним критеріям:

 • Новизна: винахід має бути новим і не відомим з рівня техніки.
 • Винахідницький рівень: винахід має бути неочевидним для фахівця у відповідній галузі.
 • Промислова придатність: винахід має бути придатним для використання в промисловості або іншій галузі економіки.

До патентування допускаються такі об’єкти:

 • Продукти (пристрої, речовини, біологічні матеріали).
 • Способи (методи виробництва, способи лікування, діагностичні методики).
 • Використання відомого продукту чи способу за новим призначенням.

Що в Україні не підлягає патентуванню?

Не підлягають патентуванню в Україні наступні об’єкти:

 • Наукові теорії, математичні методи, правила та способи інтелектуальної, організаційної та господарської діяльності.
 • Методи лікування людини або тварини, діагностичні методи, що здійснюються на людині або тварині.
 • Сорти рослин і породи тварин.
 • Програми для ЕОМ, бази даних.
 • Топографії інтегральних мікросхем.
 • Результати художнього конструювання.

Порядок отримання патенту на винахід

Процедура отримання патенту на винахід в Україні включає кілька етапів:

 1. Підготовка заявки: включає підготовку опису винаходу, формули винаходу, реферату та необхідних креслень або інших ілюстрацій.
 2. Подача заявки: заявка подається до Укрпатенту. Заявник може подати заявку особисто або через патентного повіреного.
 3. Формальна експертиза: перевірка відповідності заявки формальним вимогам.
 4. Публікація заявки: після 18 місяців з дати подання заявки вона публікується у бюлетені Укрпатенту.
 5. Експертиза по суті: перевірка новизни, винахідницького рівня та промислової придатності винаходу.
 6. Прийняття рішення: на підставі проведеної експертизи приймається рішення про видачу патенту або відмову в патентуванні.
 7. Видача патенту: у разі позитивного рішення заявнику видається патент, який підлягає державній реєстрації.

Патентування винаходів в Україні – це комплекс заходів, що дозволяють захистити інтелектуальну власність винахідника та забезпечити йому ексклюзивні права на свій патент на винахід https://wisegroup.com.ua/ua/reyestraciya-patentu-na-vinaxid

Поширити

as